Thiết kế & Thi công văn phòng dịch vụ tài chính ADC

  • Địa điểm: 93 Nguyễn Văn Thủ, phường Ka Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Diện tích: 200m2
  • Cấp độ thiết kế: Hạng C
  • Phong cách thiết kế: Phong cách mở
  • Trang thái: Đang thực hiện.
  • Hạng mục công việc: Thiết kế thi công nội thất.