Tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ điện – PCCC

Chào các bạn ứng viên yêu quý! Chúng tôi là Ami design. Với mục tiêu...

Tuyển dụng chủ trì thiết kế – trưởng phòng thiết kế

Chào các bạn ứng viên yêu quý! Chúng tôi là Ami design. Với mục tiêu...

Tuyển dụng kiến trúc sư thiết kế nội thất

Chào các bạn ứng viên yêu quý! Chúng tôi là Ami design. Với mục tiêu...